Publication detail

Syntéza zvukových efektů s využitím nelineárního zpracování signálů

Jiří Schimmel

Original Title

Syntéza zvukových efektů s využitím nelineárního zpracování signálů

English Title

Audio Effect Synthesis Using Nonlinear Signal Processing

Type

dissertation

Language

Czech

Original Abstract

Tato práce se zabývá novými metodami návrhu algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů založených na poznatcích fyziologické a hudební akustiky a implementacemi těchto algoritmů moderními metodami číslicového zpracování signálů schopnými zpracovávat digitalizovaný zvukový signál v reálném čase na platformách osobních počítačů a v signálových procesorech. Hlavní pozornost je věnována využití prvků s nelineární převodní charakteristikou v digitálních zvukových efektech a optimalizaci algoritmů pro technologie zpracování zvukových signálů v reálném čase.

English abstract

The thesis deals with new design methods of algorithms of digital audio signal processing based on psychoacoustics and musical acoustics investigations and implementation of these algorithms using modern methods of digital signal processing, which are able to process digital audio signal in real time on personal computer platforms as well as on signal processors. Main attention is paid to utilization of non-linear transfer characteristics elements in the digital audio effects and the algorithm optimisation for technologies of real-time audio signal processing.

Key words in English

digital signal processing, audio effect, nonlinear system

Authors

Jiří Schimmel

Released

16. 10. 2006

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

80-214-3289-6

Edition

Edice PhD Thesis, sv. 393

Edition number

1

ISBN

1213-4198

Periodical

Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis

Number

393

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

201

Pages count

201

BibTex

@phdthesis{BUT66798,
  author="Jiří {Schimmel}",
  title="Syntéza zvukových efektů s využitím nelineárního zpracování signálů",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  pages="201",
  year="2006"
}