Publication detail

Signálové procesory

SMÉKAL, Z. SYSEL, P. SCHIMMEL, J.

Original Title

Signálové procesory

English Title

Digital Signal Processors

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Monografie se zabývá architekturou a základními vlastnostmi signálových procesorů, tj. speciálních mikroprocesorů, které jsou určeny pro zpracování signálů v reálné čase. Důraz je kladen nejen na softwarové a hardwarové nástroje pro implementaci algoritmů v signálových procesorech, ale i na propojení optimalizace algoritmů z hlediska architektury signálového procesoru a vývojového prostředí, v němž je algoritmus optimalizován, se základní teorií číslicového zpracování signálů. Tak je možné předem optimalizovat daný algoritmus a tím dosáhnout jeho co nejrychlejší výpočet s co nejmenším obsazením programových a datových pamětí signálových procesorů.

English abstract

The monograph deals with the architecture and fundamental properties of digital signal processors, i.e. special microprocessors, designed for real-time processing of signals. The emphasis is placed not only on the software and hardware tools for implementing the algorithms in digital signal processors but also on linking the optimization of algorithms from the viewpoint of digital signal processor architecture and the development environment in which the algorithm is being optimized with the fundamental theory of digital signal processing. This provides for optimizing the given algorithm in advance and thus for obtaining its calculation as fast as possible and with the least possible usage of program and data memories of digital signal processors.

Keywords

Signálové procesory, Harvardská a VLIW architektura, implementace číslicových filtrů a FFT

Key words in English

Digital Signal Processors, Harvard and VLIW Architecture, Implementation of digital filters and the FFT algorithm

Authors

SMÉKAL, Z.; SYSEL, P.; SCHIMMEL, J.

Released

24. 1. 2006

Publisher

Sdělovací technika

Location

Praha

ISBN

80-86645-08-8

Edition number

první

Pages from

1

Pages to

284

Pages count

284

BibTex

@book{BUT66521,
  author="Zdeněk {Smékal} and Petr {Sysel} and Jiří {Schimmel}",
  title="Signálové procesory",
  year="2006",
  publisher="Sdělovací technika",
  address="Praha",
  edition="první",
  pages="284",
  isbn="80-86645-08-8"
}