Publication detail

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4

RAUDENSKÝ, M. HORSKÝ, J. POHANKA, M. KOTRBÁČEK, P.

Original Title

Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4

English Title

Optimization of hydraulic system within rolling process

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Experimentální studium vlivu rychlosti pohybu chlazeného povrchu, studium vlivu počtu rozvodných komor a geometrického uspořádání ostřiku na intenzitu chlazení

English abstract

Experimental study of the following parameters (the influence of speed of coolled surface movement, the influence of number of chambers and geometric setting of spraying) on cooling intenzity.

Keywords

přenos tepla, chlazení

Key words in English

heat transfer, cooling

Authors

RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.

RIV year

2007

Released

24. 10. 2007

Pages from

1

Pages to

17

Pages count

17

BibTex

@techreport{BUT65795,
  author="Miroslav {Raudenský} and Jaroslav {Horský} and Michal {Pohanka} and Petr {Kotrbáček}",
  title="Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4",
  year="2007",
  pages="1--17"
}