Publication detail

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 "Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace"

WILFERT, O. KOLKA, Z. BIOLKOVÁ, V. PROKEŠ, A. DORDOVÁ, L.

Original Title

Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 "Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace"

English Title

Optical beams study for atmospheric static and mobile communications

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Projekt se zabývá aktuální a perspektivní problematikou statických a mobilních optických spojů. Řešena je jak problematika modelování spojů, tak experimentální ověření vypracovaných modelů

English abstract

The project deals with currently and timely problems of static and mobile optical communications. Problems of link model and experimental verification of model elaborated are investigated.

Keywords

atmosférické optické spoje, vnitřní optické bezkabelové spoje

Key words in English

atmospheric optical links, indoor optical wireless communications

Authors

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; PROKEŠ, A.; DORDOVÁ, L.

Released

31. 12. 2009

Pages from

1

Pages to

30

Pages count

30

BibTex

@techreport{BUT65548,
  author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Aleš {Prokeš} and Lucie {Hudcová}",
  title="Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/09/0550 {"}Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace{"}",
  year="2009",
  pages="1--30"
}