Publication detail

Inovace předmětu Analogová technika

HERENCSÁR, N. DANĚČEK, V.

Original Title

Inovace předmětu Analogová technika

English Title

Inovace předmětu Analogová technika

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Řešitelský kolektiv rozvojového projektu inovoval a obohatil přednášky povinného bakalářského kurzu "Analogová technika" přednášeného na oboru "Teleinformatika" ve studijním programu "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika" na "FEKT VUT v Brně" o aktuální poznatky výzkumu v oblasti analogového zpracování signálů v proudovém módu a o nejnovější aktivní prvky. Nezbytnou součástí projektu byla inovace úloh zaměřených na kmitočtové filtry a oscilátory pracující čistě v proudovém módu a vytvoření nových přípravků do experimentální laboratoře pro studenty. Laboratoře zmíněného kurzu byly částečně dovybaveny o nové pájecí stanice a elegantní měřicí systém. Studijní materiály numerických a počítačových cvičení byly inovovány taktéž.

English abstract

Řešitelský kolektiv rozvojového projektu inovoval a obohatil přednášky povinného bakalářského kurzu "Analogová technika" přednášeného na oboru "Teleinformatika" ve studijním programu "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika" na "FEKT VUT v Brně" o aktuální poznatky výzkumu v oblasti analogového zpracování signálů v proudovém módu a o nejnovější aktivní prvky. Nezbytnou součástí projektu byla inovace úloh zaměřených na kmitočtové filtry a oscilátory pracující čistě v proudovém módu a vytvoření nových přípravků do experimentální laboratoře pro studenty. Laboratoře zmíněného kurzu byly částečně dovybaveny o nové pájecí stanice a elegantní měřicí systém. Studijní materiály numerických a počítačových cvičení byly inovovány taktéž.

Keywords

inovace předmětu Analogová technika, podpůrný text, laboratorní úloha

Key words in English

inovace předmětu Analogová technika, podpůrný text, laboratorní úloha

Authors

HERENCSÁR, N.; DANĚČEK, V.

Released

31. 12. 2010

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

41

Pages count

41

BibTex

@techreport{BUT58322,
  author="Norbert {Herencsár} and Vít {Daněček}",
  title="Inovace předmětu Analogová technika",
  year="2010",
  address="Brno",
  series="Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ 1157/2010/F1, reg. č. IS18023001",
  edition="1",
  pages="1--41"
}