Publication detail

Modely mobilních sítí a jejich optimalizace.

Hanus Stanislav, Wilfert Otakar, Prokeš Aleš, Prokopec Jan, Frýza Tomáš, Růžička Zdeněk, Mikulka Jan, Gleissner Filip

Original Title

Modely mobilních sítí a jejich optimalizace.

English Title

Mobile network models and their optimalization

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Projekt byl zaměřen do oblasti mobilních komunikací. Postupně se vytvářejí nové sítě dvouapůlté a třetí generace, označované 2,5G a 3G, které již umožňují přenos multimediálních signálů a výrazně tak rozšiřují možnosti komunikace. Buňková struktura těchto sítí má kromě svých nesporných předností i některé nedostatky, které musí být zohledněny při jejím návrhu. Velice účinným prostředkem optimálního návrhu sítě je vhodný model, vyjadřující s dostatečnou přesností všechny potřebné parametry sítě. Předložený projekt se zabýval modelováním buňkových sítí 2,5G a 3G. Pozornost řešitelů byla zaměřena na výběr vhodného pracovního prostředí (MATLAB, PASCAL, C, ...), na sestavení tzv. základních modelů i modelů empirických a na jejich výslednou optimalizaci. Vytvořené modely, optimalizované pro zvolený parametr nebo několik parametrů sítě, je možné využít nejen ke stanovení vybraných parametrů již navržené sítě, ale umožní také velice efektivní plánování nových mobilních sítí pro zvolenou lokalitu. Při optimalizaci modelů byla pozornost soustředěna především na stanovení vhodných kmitočtových přídělů jednotlivým buňkám pro dosažení minimálního poměru C/I (Carrier to Interference) resp. SIR (Signal to Interference Ratio), a to i při využití kmitočtového skákání (Frequency Hopping).

English abstract

The project was concentrated to area of mobile communications. New 2.5 and third generation networks are generated step by step and make possible the transmission of multimedia signals and markedly expand communication possibilities. Cellular structure of these networks has except positive advantages also several disadvantages, which must be calculated in design. Very efficient mean of the optimum network design is a suitable model, which represents all network parameters with sufficient accuracy. The proposed project is focused on 2.5G and 3G networks simulation. The attention of the applicants will be concentrated on selection of the suitable working environment (MATLAB, PASCAL, C), on composition so called basic models and empirical models, and their optimalization. The resulting models, which will be optimized for selected parameter or several network parameters, will be used not only for determination of the selected parameters of the real network, but also for very efficient planning of the new mobile networks in specific area. In optimalization process the attention will be concentrated to determination of the suitable frequency portion for various cells with consideration the minimum carrier to interference ratio C/I (SIR), namely for frequency hopping.

Keywords

model, mobilní síť, radiokomunikace

Key words in English

model, mobile network, radiocommunication

Authors

Hanus Stanislav, Wilfert Otakar, Prokeš Aleš, Prokopec Jan, Frýza Tomáš, Růžička Zdeněk, Mikulka Jan, Gleissner Filip

RIV year

2006

Released

27. 12. 2006

Publisher

GA ČR

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

20

Pages count

20

BibTex

@techreport{BUT57461,
  author="Stanislav {Hanus} and Otakar {Wilfert} and Aleš {Prokeš} and Jan {Prokopec} and Tomáš {Frýza} and Zdeněk {Růžička} and Filip {Gleissner} and Jan {Mikulka}",
  title="Modely mobilních sítí a jejich optimalizace.",
  year="2006",
  publisher="GA ČR",
  address="Brno",
  pages="20"
}