Publication detail

Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí, GAČR 102/06/1358

PROKEŠ, A

Original Title

Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí, GAČR 102/06/1358

English Title

Methodology of high-reliability free space optical link design

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Projekt zabývá výzkumem elektronických a optických bloků bezkabelového optického spoje se zaměřením na zvýšení jeho spolehlivosti. V oblasti elektroniky bude vytvořena koncepce nízkošumového širokopásmového předzesilovače s velkým dynamickým rozsahem vhodného pro aplikace v optických bezkabelových komunikacích. V oblasti optiky bude hlavním přínosem výzkum vzájemného působení několika blízkých svazků a návrh optické vysílací soustavy pro techniku vícesvazkového šíření. Na základě výsledků řešení projektu bude možné stanovit koncepci spoje požadovaných vlastností, bude vytvořena metodika stanovení systémových parametrů pro konkrétní aplikaci spoje v daných klimatických podmínkách. Důležitým výstupem bude i monitorování komunikace realizovaného bezkabelového optického spoje v průběhu celého roku a získání cenných informací o jeho spolehlivosti v různých ročních obdobích a stavech atmosféry.

English abstract

The project is concerned with research into electronic and optical blocks of free space optical link with emphasis on enhancing its reliability. In the area of electronics a conception of low-noise wide-band and widedynamic range preamplifier, suitable for applications in optical free space communications, will be created. In the optics area the main contribution will consist in research into the interaction of several close beams and in the optical transmitter system for the multi-beam propagation technique design. On the basis of the grant project results it will be possible to determine the conception of a link of required properties and methods will be developed for determining system parameters for a specific link application in given climatic conditions. An important outcome will be monitoring the communication of the developed free space optical link over a period of one year, and the information obtained for link reliability in different seasons of the year in different atmospheric conditions.

Keywords

Bezkabelový optický spoj, vysoká spolehlivost

Key words in English

free space communications, high reliability

Authors

PROKEŠ, A

RIV year

2006

Released

31. 12. 2006

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex

@techreport{BUT57440,
  author="Aleš {Prokeš}",
  title="Metodika návrhu optických bezkabelových spojů s vysokou spolehlivostí, GAČR 102/06/1358",
  year="2006",
  pages="8"
}