Publication detail

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Wilfert, O., Kolka, Z., Biolková, V., Kolouch, J., Prokeš, A.

Original Title

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

English Title

Methods for Availability Improvement of Free Space Optics Communications

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Výzkum souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.

English abstract

Research of dependences between statistical parameters of atmosphere and qualitative parameters of optical wireless links.

Keywords

optické směrové spoje

Key words in English

opticel wireless link

Authors

Wilfert, O., Kolka, Z., Biolková, V., Kolouch, J., Prokeš, A.

RIV year

2006

Released

31. 12. 2005

Publisher

GAČR

Pages from

1

Pages to

34

Pages count

34

BibTex

@techreport{BUT57274,
  author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Jaromír {Kolouch} and Aleš {Prokeš}",
  title="Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů",
  year="2005",
  publisher="GAČR",
  series="08111749.12.15",
  edition="první",
  pages="34"
}