Publication detail

Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů"

BALÍK, M., SCHIMMEL, J.

Original Title

Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů"

English Title

Reviewed research report on the project - Innovation in teaching the "Digital acoustic signal procesing" course"

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů" popisuje přípravu všech souboru (audio, video, statický obraz, text) pro tvorbu DVD disku. Další část se zabývá vytvořením souborové struktury DVD, jejím ověřením a vypálením.

English abstract

Reviewed research report on the project - Innovation in teaching the "Digital acoustic signal procesing" course describes preparation of all files (audio, video, still picture, text) for creation of DVD disk. Next part deals with creation of DVD file structure, its verification and burning process.

Keywords

číslicové zpracování signálů, Vegas Audio, Vegas Video, DVD Architect, tvorba DVD matrice

Key words in English

digital signal processing, Vegas Audio, Vegas Video, DVD Architect, DVD mastering

Authors

BALÍK, M., SCHIMMEL, J.

Released

19. 12. 2003

Publisher

FEKT

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

59

Pages count

59

BibTex

@techreport{BUT56982,
  author="Miroslav {Balík} and Jiří {Schimmel}",
  title="Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Inovace výuky kursu {"}Číslicové zpracování akustických signálů{"}",
  year="2003",
  publisher="FEKT",
  address="Brno",
  pages="59"
}