Publication detail

Moderní konkurenční strategie firmy

BARTES, F.

Original Title

Moderní konkurenční strategie firmy

Czech Title

Moderní konkurenční strategie firmy

Language

cs

Original Abstract

Článek v úvodu charakterizuje současný stav v oblasti nárůstu publikací s problematikou využití bojových filozofií v podnikatelské praxi. Autor dochází k závěru, že tyto publikace připravují TOP management firem k užívání strategie přímého střetu s konkurenční firmou na daném trhu. Autor přímý střet jako prostředek řešení podnikatelských záměrů na trhu jednoznačně odmítá, dokonce jej považuje za destruktivní. Za základní východisko přístupu k nové konkurenční strategii je považována filozofie vítězství bez boje, tedy dosažení vytýčených cílů v náročném tržním prostředí bez přímého dlouhodobého střetu s konkurenční firmou. V článku je navržena tzv. "investigativní konkurenční strategie", která je definována jako strategie získávání výhodné strategické pozice v konkurenčním prostředí, která firmě umožní dosáhnout vytýčených cílů bez přímého dlouhodobého střetu s protivníkem. Dále jsou uvedeny i možné formy realizace této strategie, a to: 1.Uspokojení skrytých potřeb zákazníka. 2.Strategická partnerství. 3.Racionální respektování "Status quo". 4.Přímý střet (krátkodobý). 5.Přechod do předem připravených pozic. Při realizaci investigativní konkurenční strategie je kladen důraz na užití kreativní inteligence. V závěru je zdůrazněn fakt, že kreativní inteligence se musí stát naprosto neoddělitelnou částí kultury organizace a vrcholové vedení podniku je přímo povinno tuto skutečnost cílevědomě budovat ve firmě. V těchto intencích je kreativní inteligence chápána jako strategická konkurenční výhoda daného podniku.

Czech abstract

Článek v úvodu charakterizuje současný stav v oblasti nárůstu publikací s problematikou využití bojových filozofií v podnikatelské praxi. Autor dochází k závěru, že tyto publikace připravují TOP management firem k užívání strategie přímého střetu s konkurenční firmou na daném trhu. Autor přímý střet jako prostředek řešení podnikatelských záměrů na trhu jednoznačně odmítá, dokonce jej považuje za destruktivní. Za základní východisko přístupu k nové konkurenční strategii je považována filozofie vítězství bez boje, tedy dosažení vytýčených cílů v náročném tržním prostředí bez přímého dlouhodobého střetu s konkurenční firmou. V článku je navržena tzv. "investigativní konkurenční strategie", která je definována jako strategie získávání výhodné strategické pozice v konkurenčním prostředí, která firmě umožní dosáhnout vytýčených cílů bez přímého dlouhodobého střetu s protivníkem. Dále jsou uvedeny i možné formy realizace této strategie, a to: 1.Uspokojení skrytých potřeb zákazníka. 2.Strategická partnerství. 3.Racionální respektování "Status quo". 4.Přímý střet (krátkodobý). 5.Přechod do předem připravených pozic. Při realizaci investigativní konkurenční strategie je kladen důraz na užití kreativní inteligence. V závěru je zdůrazněn fakt, že kreativní inteligence se musí stát naprosto neoddělitelnou částí kultury organizace a vrcholové vedení podniku je přímo povinno tuto skutečnost cílevědomě budovat ve firmě. V těchto intencích je kreativní inteligence chápána jako strategická konkurenční výhoda daného podniku.

Documents

BibTex


@article{BUT50681,
 author="František {Bartes}",
 title="Moderní konkurenční strategie firmy",
 annote="Článek v úvodu charakterizuje současný stav v oblasti nárůstu publikací s problematikou využití bojových filozofií v podnikatelské praxi. Autor dochází k závěru, že tyto publikace připravují TOP management firem k užívání strategie přímého střetu s konkurenční firmou na daném trhu. Autor přímý střet jako prostředek řešení podnikatelských záměrů na trhu jednoznačně odmítá, dokonce jej považuje za destruktivní.
Za základní východisko přístupu k nové konkurenční strategii je považována filozofie vítězství bez boje, tedy dosažení vytýčených cílů v náročném tržním prostředí bez přímého dlouhodobého střetu s konkurenční firmou. 
V článku je navržena tzv. "investigativní konkurenční strategie", která je definována jako strategie získávání výhodné strategické pozice v konkurenčním prostředí, která firmě umožní dosáhnout vytýčených cílů bez přímého dlouhodobého střetu s protivníkem. Dále jsou uvedeny i možné formy realizace této strategie, a to:
1.Uspokojení skrytých potřeb zákazníka.
2.Strategická partnerství.
3.Racionální respektování "Status quo".
4.Přímý střet (krátkodobý).
5.Přechod do předem připravených pozic. 
Při realizaci investigativní konkurenční strategie je kladen důraz na užití kreativní inteligence. 
V závěru je zdůrazněn fakt, že kreativní inteligence se musí stát naprosto neoddělitelnou částí kultury organizace a vrcholové vedení podniku je přímo povinno tuto skutečnost cílevědomě budovat ve firmě. V těchto intencích je kreativní inteligence chápána jako strategická konkurenční výhoda daného podniku.",
 address="Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně",
 chapter="50681",
 institution="Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně",
 journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
 number="6",
 volume="LVIII",
 year="2010",
 month="december",
 pages="51--58",
 publisher="Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně",
 type="journal article - other"
}