Publication detail

Vliv modifikace malým množstvím Al2O3 na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu Al-Al2O3

VLAŠIC, F. MAZAL, P. LIŠKUTÍN, P.

Original Title

Vliv modifikace malým množstvím Al2O3 na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu Al-Al2O3

English Title

Influence of modification with small quantity of Al2O3 on mechanical properties of composite material Al-Al2O3

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Práce se zabývá výzkumem mechanických vlastností vláknového kompozitu typu Al2O3/Al, vyztuženého malým množstvím krátkých vláken oxidu hlinitého. Objemový podíl zpevňujících fází se u těchto kompozitů v technické praxi pohybuje od 20 až do 70 procent a podle [1] a [2] má jeho množství a především geometrický tvar výztuže (vláknový, částicový) znatelný vliv na mechanické vlastnosti. Hlavním cílem výzkumu bylo stanovit, zda bude mít také modifikace malým množstvím zpevňující fáze (0,1 až 1%) vliv na mechanické vlastnosti zkoumaného kompozitu.

English abstract

This work is concerned on research of mechanical properties of fibrous composite - type Al2O3/Al, reinforced by small quantity of short fibres Al2O3. The main goal of research was to determine, whether the modification with small quantity of reinforcing phase (0,1 until 1%) will have also the influence on mechanical properties of composite under examination.

Keywords

kompozitní materiál, únava materiálu, hliníková slitina

Key words in English

composite materials, fatigue, aluminium,

Authors

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.

RIV year

2010

Released

12. 10. 2010

Publisher

Politechnika Opolska

Location

Opole, Polsko

ISBN

1429-6055

Periodical

Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika

Year of study

97

Number

337

State

Republic of Poland

Pages from

189

Pages to

196

Pages count

8

BibTex

@article{BUT50163,
  author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Petr {Liškutín}",
  title="Vliv modifikace malým množstvím Al2O3 na mechanické vlastnosti kompozitního materiálu Al-Al2O3",
  journal="Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika",
  year="2010",
  volume="97",
  number="337",
  pages="189--196",
  issn="1429-6055"
}