Publication detail

Digitální zvukové efekty pro Surround Sound

SCHIMMEL, J. TRZOS, M.

Original Title

Digitální zvukové efekty pro Surround Sound

English Title

Digital Audio Effects for Surround Sound

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek popisuje současný stav vývoje systémů Surround Sound a zabývá se metodikou modifikace několika typů jednokanálových algoritmů zvukových efektů pro tyto systémy. Detailněji popisuje návrh algoritmu ambisonického polohování a možnosti implementace zvukových efektů pro Surround Sound pro systémy zpracování zvukových signálů v reálném čase.

English abstract

This paper describes state-of-the-art in evolution of Surround Sound and deals with methods of modification of several types of monophonic audio effects for these systems. It describes in details design of algorithm of ambisonic panner and possibilities of implementation of Surround Sound audio effects for real=time audio processing systems.

Keywords

zvukové efekty, surround sound

Key words in English

audio effects, surround sound

Authors

SCHIMMEL, J.; TRZOS, M.

RIV year

2010

Released

20. 1. 2010

Location

Brno

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2010

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

URL

BibTex

@article{BUT49867,
  author="Jiří {Schimmel} and Michal {Trzos}",
  title="Digitální zvukové efekty pro Surround Sound",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2010",
  volume="2010",
  number="2",
  pages="1--10",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/digitalni-zvukove-efekty-pro-surround-sound/"
}