Publication detail

Vliv deformačního zpevnění na vlastnosti povrchové vrstvy hliníkové slitiny AlCu4Mg1

BUMBÁLEK, B. BUMBÁLEK, L. MAZAL, P. LIŠKUTÍN, P.

Original Title

Vliv deformačního zpevnění na vlastnosti povrchové vrstvy hliníkové slitiny AlCu4Mg1

English Title

The influence of work hardening on the surface layer properties of aluminium alloy AlCu4Mg1

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku je hodnocen vliv deformačního zpevnění na vybrané vlastnosti povrchové vrstvy hliníkové slitiny AlCu4Mg1

English abstract

The contribution is focused on the influence of work hardening on the surface layer properties of aluminium alloy AlCu4Mg1.

Keywords

deformační zpevnění, slitina AlCu4Mg1, frézování, broušení

Key words in English

Deformation hardening, alloy AlCu4Mg1, milling, grinding

Authors

BUMBÁLEK, B.; BUMBÁLEK, L.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.

RIV year

2009

Released

13. 10. 2009

Publisher

TU Košice

Location

Košice, Slovenská republika

ISBN

1335-2334

Periodical

Transaction of the Universities of Košice

Year of study

2009

Number

4

State

Slovak Republic

Pages from

111

Pages to

119

Pages count

9

BibTex

@article{BUT49125,
  author="Bohumil {Bumbálek} and Leoš {Bumbálek} and Pavel {Mazal} and Petr {Liškutín}",
  title="Vliv deformačního zpevnění na vlastnosti povrchové vrstvy hliníkové slitiny AlCu4Mg1",
  journal="Transaction of the Universities of Košice",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="4",
  pages="111--119",
  issn="1335-2334"
}