Publication detail

Slitiny EN AW 6082 a 7075 - srovnání vlivu směrovosti tvářené struktury na únavové charakteristiky

LIŠKUTÍN, P. MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Original Title

Slitiny EN AW 6082 a 7075 - srovnání vlivu směrovosti tvářené struktury na únavové charakteristiky

English Title

Alloy EN AW 6082 and 7075 - influence comparison of grain orientation formed structure on the fatigue characteristics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou soustředěny a částečně komentovány výsledky tahových a únavových zkoušek, které byly realizovány na Al slitinách EN-AW 6082/T6 a EN-AW 7075/T6. Polotovary těchto materiálů byly vyrobeny technologií protlačování a jejich struktura vizuálně vykazuje významnou nehomogenitu (směrovost). V rámci experimentálních prací byly hodnoceny a vzájemně porovnány mechanické parametry získané na vzorcích, vyrobených v různých směrech vzhledem k ose protlačování. Dosažené výsledky naznačují, že únavové vlastnosti sledovaných materiálů jsou směrovostí struktury ovlivněny pouze mírně.

English abstract

In the contribution there are concentrated and partly commented the results of tensile and fatigue tests which were realised on the alloys EN-AW 6082/T6 and alloy EN-AW 7075/T6. Semi products of these materials were prepared by extruding technology and their structure visually demonstrated inhomogeneity (directionality). In the frame of experimental tests they were evaluated and mutually compared the mechanical parameters obtained on the samples produced in different directions to the extrusion axis. The reached results indicate that the fatigue properties of tested materials are influenced by the structure orientation only gently.

Keywords

slitiny hliníku, směrovost struktury, únava materiálu

Key words in English

aluminium alloys, directionality, fatigue of materials

Authors

LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.

RIV year

2009

Released

13. 10. 2009

Publisher

TU Košice

Location

Košice, Slovenská republika

ISBN

1335-2334

Periodical

Transaction of the Universities of Košice

Year of study

2009

Number

4

State

Slovak Republic

Pages from

175

Pages to

183

Pages count

9

BibTex

@article{BUT49124,
  author="Petr {Liškutín} and Pavel {Mazal} and František {Vlašic}",
  title="Slitiny EN AW 6082 a 7075 - srovnání vlivu směrovosti tvářené struktury na únavové charakteristiky",
  journal="Transaction of the Universities of Košice",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="4",
  pages="175--183",
  issn="1335-2334"
}