Publication detail

Analýza únavového porušení a morfologie lomových ploch vzorků slitiny AlCu4Mg1 dokončených různými metodami obrábění

LIŠKUTÍN, P. MAZAL, P. BUMBÁLEK, L. BUMBÁLEK, B.

Original Title

Analýza únavového porušení a morfologie lomových ploch vzorků slitiny AlCu4Mg1 dokončených různými metodami obrábění

English Title

Analysis of fatigue degradation and morphology of fracture surfaces of samples AlCu4Mg1 alloy finished by different machining methods

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny výsledky únavových zkoušek a příklady morfologie lomových ploch, které popisují vliv vybraných metod obrábění na únavu vzorků ze slitiny AlCu4Mg1. Výsledky experimentů potvrdily, že čelní frézování vzorků ze slitiny AlCu4Mg1 dává lepší výsledky tj. vyšší počet cyklů do lomu než broušení. Tloušťka zkoušených vzorků neměla zásadní vliv na únavové vlastnosti. Balotinování boků vzorků zmenšuje rozptyl výsledků. K iniciaci lomu vzorků ze slitiny AlCu4Mg1, které neměly upravené boky, docházelo ve vzdálenostech 1,2 až 5,5 mm od hrany. Lomové plochy jsou tvořeny oblastí s postupovými čarami a dolomením s charakteristickým jamkovým transkrystalickým lomem.

English abstract

In the contribution there are introduced the tests results and fracture surface morphology which describe the influence of selected machining methods on the fatigue of samples AlCu4Mg1.The experimental results confirmed that face milling of the samples from the alloy AlCu4Mg1 give better results it means higher number of cycles than the samples finished by grinding. The thickness of tested samples had not fundamental importance on fatigue properties. Work hardening of samples sides decreases the result scatter. Fracture initiation of samples AlCu4Mg1 which had not adapted the samples sides started in the distance 1, 2 till 5,5 mm from the sample edge. Fracture surfaces are composed by the region with progressive lines and by region of final fracture with characteristic dimple of trans-granular fracture.

Keywords

hliníková slitina, únava, lomová plocha, metody obrábění.

Key words in English

Al alloy, fatigue, morphology of fracture, surface machining methods

Authors

LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.; BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B.

RIV year

2009

Released

13. 10. 2009

Publisher

Univerzita Košice

Location

Košice, Slovenská republika

ISBN

1335-2334

Periodical

Transaction of the Universities of Košice

Year of study

2009

Number

4

State

Slovak Republic

Pages from

168

Pages to

174

Pages count

7

BibTex

@article{BUT49123,
  author="Petr {Liškutín} and Pavel {Mazal} and Leoš {Bumbálek} and Bohumil {Bumbálek}",
  title="Analýza únavového porušení a morfologie lomových ploch vzorků slitiny AlCu4Mg1 dokončených různými metodami obrábění",
  journal="Transaction of the Universities of Košice",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="4",
  pages="168--174",
  issn="1335-2334"
}