Publication detail

Softwarově definované rádio (druhý díl)

PROKEŠ, A. ŠRÁMEK, P.

Original Title

Softwarově definované rádio (druhý díl)

English Title

Software defined radio

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V současné době do stále širšího spektra elektronických přístrojů pronikají digitální technologie. Dříve jejich využití spočívalo zejména v řídicích subsystémech přístrojů, tedy pro ovládání analogových součástí přístroje vykonávajících jeho vlastní funkci nebo pro komunikaci s člověkem či jinými přístroji. Pro takovéto aplikace postačovaly relativně jednoduché logické obvody nebo mikrokontroléry. Neustálý vývoj však přinášel stále výkonnější číslicové komponenty, které v současné době mohou být použity pro zpracování vysokofrekvenčních signálů v reálném čase. Tyto technologie ve srovnání s klasickými analogovými skýtají mnohé výhody, jako jsou menší rozměry a hmotnost, nižší cena, vyšší spolehlivost, snadnější reprodukovatelnost výroby, možnost změny parametrů na úrovni software bez nutnosti hardwarové modifikace a další.

English abstract

In present time, digital technologies increasingly expand into a wide spectrum of electronic equipments. They were earlier utilized for control of device subsystems i.e. for control of analogue parts of electronic devices performed their own function or for communication with a human or other devices. Simple logical circuits or microcontrollers were sufficient for these applications. However, the continuous development brings more and more powerful digital components, which can in present time be utilized for real time processing of radio frequency signals. These technologies, in comparison with classical analog technologies, offer many advantages such as smaller dimensions and weight, lower price, higher reliability, easier reproducibility of production, software ensured change of parameter without hardware modification requirement, etc.

Keywords

Softwarové rádio, přímá kmitočtová syntéza, A/D převodník

Key words in English

Software radio, direct digital synthesis, analog to digital converter

Authors

PROKEŠ, A.; ŠRÁMEK, P.

RIV year

2009

Released

15. 1. 2009

Publisher

ST

Location

Praha

ISBN

0036-9942

Periodical

Sdělovací technika

Year of study

2009

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

9

Pages to

11

Pages count

4

BibTex

@article{BUT48701,
  author="Aleš {Prokeš} and Petr {Šrámek}",
  title="Softwarově definované rádio (druhý díl)",
  journal="Sdělovací technika",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="1",
  pages="9--11",
  issn="0036-9942"
}