Publication detail

Cyklické zatěžování zinkovaných součástí

ČERNÝ, M. FILÍPEK, J. MAZAL, P.

Original Title

Cyklické zatěžování zinkovaných součástí

English Title

Cyclic loading of zinc coated parts

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V článku je posouzen vliv protikorozního povlaku na časovou životnost pozinkované součásti. Je řešena problematika synergického působení únavy materiálů s protikorozním povlakem v agresivních prostředích.

English abstract

The theoretical part include ctual knowledge and pouints of view about degradation processes in construction materials, anticorrosion protection, zinc coat composition and hight frequency fatigue. The laboratory part declare fundamental types of damage in real loading conditions.

Keywords

zinkový povlak, únava, životnost

Key words in English

zinc coating, fatigue, durability

Authors

ČERNÝ, M.; FILÍPEK, J.; MAZAL, P.

RIV year

2010

Released

31. 3. 2010

Publisher

MZLU Brno

Location

Brno

ISBN

1211-8516

Periodical

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Year of study

LVIII

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

33

Pages to

42

Pages count

10

BibTex

@article{BUT48482,
  author="Michal {Černý} and Josef {Filípek} and Pavel {Mazal}",
  title="Cyklické zatěžování zinkovaných součástí",
  journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
  year="2010",
  volume="LVIII",
  number="1",
  pages="33--42",
  issn="1211-8516"
}