Publication detail

Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA

HERENCSÁR, N. KOTON, J. VRBA, K. OMASTA, Z.

Original Title

Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA

English Title

Design of Autonomous Circuits From Fully Admittance Network For Filtering Applications Using Active Elements CFTA

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V tomto článku je prezentována metoda autonomních obvodů, přičemž jsou diskutovány minimální požadavky pro správné sestavení plné admitanční sítě. Tato metoda je použita pro návrh původních zapojení s novými aktivními prvky CFTA (Current Follower Transconductance Amplifier), které následně slouží k syntéze kmitočtových filtrů 2. řádu. Pro prvotní generování obvodů byly sestaveny dvě úplné admitanční sítě s jedním a dvěma CFTA+/-. Z admitanční sítě s jedním aktivním prvkem byly navrženy tři jednoduché autonomní obvody. Využití dvou aktivních prvků pak umožnilo popsat třicet šest různých zapojení automních obvodů. Vybrané zapojení autonomního obvodu bylo použito pro konkrétní návrh filtrů pracujících v napěťovém a v proudovém módu. Vlastnosti zapojení v proudovém módu byly ověřeny v programu OrCAD PSpice. Při simulacích byla použita bipolární implementace diskutovaného aktivního prvku.

English abstract

The paper presents the autonomous circuit method for design on novel circuits using CFTA (Current Follower Transconductance Amplifier).In the first step 39 circuits have been generated. The filter design procedure is illustrated on the selected autonomous circuit. The behavior of this filter has been verified by simulations using the OrCAD PSpice software.

Keywords

Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA), obvod v proudovém módu, univerzální filtr, autonomní obvody

Key words in English

Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA), Current-mode circuit, Universal filter, Autonomous circuit

Authors

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; OMASTA, Z.

RIV year

2009

Released

14. 12. 2009

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2009

Number

61

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

BibTex

@article{BUT48129,
  author="Norbert {Herencsár} and Jaroslav {Koton} and Kamil {Vrba} and Zdeněk {Omasta}",
  title="Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="61",
  pages="1--7",
  issn="1213-1539"
}