Publication detail

Diagnostika 2001

MAZAL, P., PETRÁŠ, J., CRHA, J.

Original Title

Diagnostika 2001

English Title

Aplikace AE pro technické zkoušky

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti s aplikací metody AE na zkoušení menších tlakových nádob, které byly získány v Ústavu konstruování VUT a zejména ve Vítkovicích a.s. Ostrava. Jsou zde ukázány některé typické výsledky.

English abstract

In the paper is summary experience with application method of AE on testing the smaller pressure vessels which were obtained in Institute of Designed BUT and especially in Vitkovicich a.g. Ostrava. There are demonstration of the some typical results.

Keywords

akustická emise, tlakové nádoby

Key words in English

acoustic emission, pressure vessels, diagnostics

Authors

MAZAL, P., PETRÁŠ, J., CRHA, J.

RIV year

1999

Released

1. 1. 2001

Publisher

VŠB-TU Ostrava

Location

Ostrava, ČR

Pages from

123

Pages to

128

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT478,
  author="Pavel {Mazal} and Jan {Crha} and Jiří {Petráš}",
  title="Diagnostika 2001",
  booktitle="Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99",
  year="2001",
  series="1",
  number="1",
  pages="123--128",
  publisher="VŠB-TU Ostrava",
  address="Ostrava, ČR"
}