Publication detail

Univerzální Kmitočtový Filtr s Novými Proudovými Prvky CFTA

HERENCSÁR, N. KOTON, J. VRBA, K.

Original Title

Univerzální Kmitočtový Filtr s Novými Proudovými Prvky CFTA

English Title

Universal Frequency Filters Using New Current Elements CFTA

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V tomto článku je presentována univerzální filtrační struktura s proudovým aktivním prvkem Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA). Prezentovaný prvek vznikl kombinací proudového sledovače (CF) a transkonduktančního zesilovače se symetrickými výstupy (BOTA). V článku uvádíme i další rozšířený aktivní prvek CFTA s více proudovými výstupy realizovatelný obvodem UCC-N1B 0520, který byl vyvinut na našem pracovišti.

English abstract

The paper deals with universal filter structure using current active element Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA). In the paper we present different simulation models of this element useful for Orcad Pspice.

Keywords

Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA), obvod v proudovém módu, univerzální filtr, graf signálových toků, univerzální proudový konvejor (UCC), BOTA

Key words in English

Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA), Current-mode circuit, Universal filter, Signal-Flow graph, Universal Current Conveyor (UCC), BOTA

Authors

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.

RIV year

2009

Released

2. 12. 2009

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2009

Number

57

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex

@article{BUT47490,
  author="Norbert {Herencsár} and Jaroslav {Koton} and Kamil {Vrba}",
  title="Univerzální Kmitočtový Filtr s Novými Proudovými Prvky CFTA",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="57",
  pages="1--6",
  issn="1213-1539"
}