Publication detail

Digitální zpracování zvukových signálů na DSP pomocí plug-in modulů

Přinosil, J., Schimmel, J.

Original Title

Digitální zpracování zvukových signálů na DSP pomocí plug-in modulů

English Title

Digital Audio Signal Processing in DSP Using Plug-ins

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek se zabývá technologií zpracování zvukových signálů v reálném čase a s ní úzce spojenou technologií zásuvných programových modulů, tzv. plug-ins. Ve druhé části tato práce popisuje návrh a detailněji některé části realizace hostitelského prostředí pro digitální signálové procesory Motorola řady DSP56300, které tuto technologii využívá. Hostitelské prostředí je navrženo tak, aby plug-in moduly mohly být do systému pomocí komunikačního rozhraní zaváděny a odstraňovány bez přerušení zpracování zvukového signálu a aby bylo možné pomocí stejného rozhraní měnit jejich parametry v reálném čase, opět bez přerušení zpracování zvukového signálu.

English abstract

This paper deals with technology of the real-time audio signal processing and with the plug-in technology. In the second part, this work describes design of a host environment for digital signal processors Motorola DSP56300 family that uses this technology and also some part of realization of the environment in details. The host environment is designed for adding and removing plug-ins from the system using communication interface without interruption of the audio signal processing and for changing its parameters using the same interface, again without interruption of the audio signal processing.

Key words in English

signal processing, DSP56300, plug-in technology, audio host

Authors

Přinosil, J., Schimmel, J.

RIV year

2005

Released

13. 6. 2005

Location

Brno

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2005

Number

34

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

URL

BibTex

@article{BUT46290,
  author="Jiří {Schimmel} and Jiří {Přinosil}",
  title="Digitální zpracování zvukových signálů na DSP pomocí plug-in modulů",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2005",
  volume="2005",
  number="34",
  pages="1--10",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/clanky/05034/"
}