Publication detail

Příspěvek k hodnocení únavových vlastností hliníkové slitiny

MAZAL, P. LIŠKUTÍN, P.

Original Title

Příspěvek k hodnocení únavových vlastností hliníkové slitiny

English Title

Contribution to evaluation of fatigue properties of Al alloy

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny výsledky počáteční fáze experimentálních měření únavových vlastností Al slitiny. Zvláštní pozornost je věnována vlivu směrové nehomogenity struktury, vznikající v důsledku technologie tváření polotovaru.

English abstract

Results of first experimental works in the area of fatigue properties of Al alloy are presented in the article. Special attention is concerned on influence of inhomogenity of mechanical properties in different directions.

Key words in English

fatigue properties, aluminium alloy, structure

Authors

MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.

RIV year

2005

Released

7. 12. 2005

Publisher

Politechnika Opolska

Location

Ustron

ISBN

1429-6055

Periodical

Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika

Year of study

308/2005

Number

86

State

Republic of Poland

Pages from

247

Pages to

252

Pages count

6

BibTex

@article{BUT46122,
  author="Pavel {Mazal} and Petr {Liškutín}",
  title="Příspěvek k hodnocení únavových vlastností hliníkové slitiny",
  journal="Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika",
  year="2005",
  volume="308/2005",
  number="86",
  pages="6",
  issn="1429-6055"
}