Publication detail

Teplotní kompenzace zisku lavinových fotodiod v přijímačích optického signálu.

PROKEŠ, A.

Original Title

Teplotní kompenzace zisku lavinových fotodiod v přijímačích optického signálu.

English Title

Temperature compensation of an avalanche photodiode gain in optical signal receiver

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V článku je řešena metoda kompenzace responsivity lavinových fotodiod v přijímačích bezkabelových optických spojů. Nejpoužívanější metodou kompenzace teplotních vlivů na zisk APD je řízení závěrného napětí diody inverzně ke změnám teploty. Obsahem článku je popis a příklad aplikace kompenzační metody na fotodiody firmy Perkin Elmer, která využívá teplotně závislý prvek ve smyčce zpětné vazby pulsního zdroje.

English abstract

In the paper, the temperature compensation of the avalanche photodiode (APD)responsivity applied in the wireless optical communication link receiver is solved. The most used method of the temperature effects compensation on responsivity is the control of the reverse voltage applied to the diode inversely to the temperature change. The paper gives a description and an example of the compensation method that makes use of a temperature-dependent element in the feedback loop of switched mode power supply.

Keywords

teplotní kompenzace, lavinová fotodioda, responsivita

Key words in English

temperature compensation, avalanche photodiode, responsivity

Authors

PROKEŠ, A.

RIV year

2004

Released

20. 12. 2004

Location

Brno

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2004/61

Number

12

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@article{BUT45898,
  author="Aleš {Prokeš}",
  title="Teplotní kompenzace zisku lavinových fotodiod v přijímačích optického signálu.",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2004",
  volume="2004/61",
  number="12",
  pages="4",
  issn="1213-1539"
}