Publication detail

Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 po soustružení, frézování a broušení

BUMBÁLEK, L. BUMBÁLEK, B. LIŠKUTÍN, P. MAZAL, P.

Original Title

Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 po soustružení, frézování a broušení

English Title

Properties of the surface layer of the alloy AlCu4Mg1 after turning, miling and grinding

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Hodnocen je vliv různých způsobů obrábění na základní vlastnosti povrchových vrstev hliníkové slitiny

English abstract

The influence of assorted types of machining on basic mechanical properties of surface layer of Al alloy is discussed.

Keywords

povrchová vrstva, obrábění, analýza

Key words in English

surface layer, analysis, machining

Authors

BUMBÁLEK, L.; BUMBÁLEK, B.; LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.

RIV year

2007

Released

10. 10. 2007

Publisher

Universita Košice

Location

Doksy

ISBN

1335-2334

Periodical

Transaction of the Universities of Košice

Year of study

2007

Number

Mimoradne

State

Slovak Republic

Pages from

318

Pages to

324

Pages count

7

BibTex

@article{BUT44910,
  author="Leoš {Bumbálek} and Bohumil {Bumbálek} and Petr {Liškutín} and Pavel {Mazal}",
  title="Vlastnosti povrchové vrstvy slitiny AlCu4Mg1 po soustružení, frézování a broušení",
  journal="Transaction of the Universities of Košice",
  year="2007",
  volume="2007",
  number="Mimoradne",
  pages="318--324",
  issn="1335-2334"
}