Publication detail

Mechanické zkoušky materiálů s využitím NDT postupů

MAZAL, P. LIŠKUTÍN, P.

Original Title

Mechanické zkoušky materiálů s využitím NDT postupů

English Title

Mechanical tests with NDT methods application.

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou popsány vybrané aplikace NDT postupů, které je možno aplikovat v rámci mechanických zkoušek materiálů.

English abstract

The selected applications of NDT methods at the area of mechanical tests of materials are discussed in the article.

Keywords

mechanické zkouška, nedestruktivní zkoušení, únava materiálu

Key words in English

mechanical tests, nondestructive testing, fatigue of materials

Authors

MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.

RIV year

2007

Released

1. 6. 2007

Publisher

Tiret

Location

Praha

ISBN

1213-3825

Periodical

NDT Welding Bulletin

Year of study

17

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

21

Pages to

26

Pages count

6

BibTex

@article{BUT44908,
  author="Pavel {Mazal} and Petr {Liškutín}",
  title="Mechanické zkoušky materiálů s využitím NDT postupů",
  journal="NDT Welding Bulletin",
  year="2007",
  volume="17",
  number="1",
  pages="21--26",
  issn="1213-3825"
}