Publication detail

Čištění a průzkum stokových sítí

HORÁK, M. HOŘÍNKOVÁ, L.

Original Title

Čištění a průzkum stokových sítí

English Title

Reconstruction of Water Pipelines by Non-Excavating Technologies

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Na území České republiky je v současné době provozováno cca 40 000 km stokových sítí. Čištění je součástí každodenní údržby a provozu stokových sítí. Čištění je také nutné provádět před každým průzkumem a sanačními pracemi. Průzkum je prováděn ve většině případů jako kamerový a to buď kamerovým vozíkem u neprůlezných profilů nebo pracovníky s kamerou u průlezných profilů. Na základě těchto průzkumů se zpracovává vyhodnocení stokové sítě. Z vyhodnocení se navrhne zda je nutné stokovou síť sanovat či nikoliv. Výběr sanační metody je složitý a je nutno zvážit ekonomické a ekologické dopady.

English abstract

The main goal of this paper is to inform about the clearing and scowing on sewerage network. These operations are very important to fair functioning on sewerage network.

Keywords

stokové sítě, průzkum

Key words in English

sewerage networks; water pipelines

Authors

HORÁK, M.; HOŘÍNKOVÁ, L.

RIV year

2007

Released

26. 11. 2007

Publisher

JAGA GROUP, s.r.o.

Location

Bratislava, SR

ISBN

1335-0846

Periodical

Inžinierske stavby

Year of study

55

Number

2/2007

State

Slovak Republic

Pages from

38

Pages to

39

Pages count

2

BibTex

@article{BUT44161,
  author="Marek {Horák} and Lucie {Vendlová}",
  title="Čištění a průzkum stokových sítí",
  journal="Inžinierske stavby",
  year="2007",
  volume="55",
  number="2/2007",
  pages="38--39",
  issn="1335-0846"
}