Publication detail

Vliv asymetrie zatěžování na únavovou degradaci Al-slitiny se směrově orientovanou strukturou

LIŠKUTÍN, P. MAZAL, P.

Original Title

Vliv asymetrie zatěžování na únavovou degradaci Al-slitiny se směrově orientovanou strukturou

English Title

Influence of loading asymetry of fatigue degradation of Al-alloy with oriented structure

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou představeny průběžné výsledky experimentů, zaměřených na zjištění změn vybraných únavových vlastností hliníkové slitiny EN-AW-6082/T6 při změně asymetrie zátěžného cyklu. Součástí je i základní informace o metalografických a fraktografických pozorováních, potřebných pro hodnocení případného vlivu anizotropie struktury na tyto vlastnosti materiálu.

English abstract

The paper describe results of fatigue test of Al-alloy wit oriented structure.

Key words in English

loading, fatigue, aluminium alloys

Authors

LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.

RIV year

2006

Released

25. 10. 2006

Publisher

Politechnika Opolska

Location

Opole,

ISBN

1429-6065

Periodical

Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika

Year of study

88

Number

318

State

Republic of Poland

Pages from

167

Pages to

172

Pages count

6

BibTex

@article{BUT43495,
  author="Petr {Liškutín} and Pavel {Mazal}",
  title="Vliv asymetrie zatěžování na únavovou degradaci Al-slitiny se směrově orientovanou strukturou",
  journal="Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika",
  year="2006",
  volume="88",
  number="318",
  pages="167--172",
  issn="1429-6065"
}