Publication detail

Obecný přístup k návrhu kmitočtových filtrů pomocí autonomních obvodů

HERENCSÁR, N., VRBA, K.

Original Title

Obecný přístup k návrhu kmitočtových filtrů pomocí autonomních obvodů

English Title

General approach to design frequency filters via autonomous circuits

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V článku je ukázán postup návrhu filtrů s jedním aktivním prvkem OTA. Základní autonomní obvod obsahuje jeden prvek OTA a pět admitancí. Z tohoto obecného uspořádání byly postupně vybírány jednodušší autonomní obvody, které slouží jako výchozí zapojení pro návrh různých typů kmitočtových filtrů. Některá zapojení byla podrobena střídavé a citlivostní analýze.

English abstract

In this paper the design of filters with a new active element OTA is shown. Basic autonomous circuit contains one OTA element and five admittances. Step by step simpler autonomous circuits were picked out from this general arrangement, which serve as an initial circuit in designing different types of frequency filters. Some of the circuits were subjected to an AC analysis and sensitivity analysis.

Key words in English

frequency filter, autonomous circuit, operational transconductance amplifier, sensitivity analysis

Authors

HERENCSÁR, N., VRBA, K.

RIV year

2006

Released

23. 10. 2006

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2006

Number

40

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

17

Pages count

17

BibTex

@article{BUT43409,
  author="Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba}",
  title="Obecný přístup k návrhu kmitočtových filtrů pomocí autonomních obvodů",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2006",
  volume="2006",
  number="40",
  pages="1--17",
  issn="1213-1539"
}