Publication detail

Metodika návrhu kmitočtových filtrů s jedním prvkem BOTA

HERENCSÁR, N., VRBA, K.

Original Title

Metodika návrhu kmitočtových filtrů s jedním prvkem BOTA

English Title

Method for Designing Frequency Filters Using BOTA

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V článku je ukázán postup návrhu filtrů s novým aktivním prvkem BOTA. Kolem prvku BOTA byla navržena obecná zpětnovazební sít. Z tohoto obecného uspořádání byly postupně vybírány jednodušší autonomní obvody, které slouží jako výchozí zapojení pro návrh různých typů kmitočtových filtrů. Vybrané zapojení bylo podrobeno střídavé analýze, dynamické optimalizaci a citlivostní analýze.

English abstract

In this paper the design of filters with a new active element BOTA is shown. A general feedback network was designed around the element BOTA. Step by step simpler autonomous circuits were picked out from this general arrangement, which serves as an initial circuit to design different types frequency filters. The selected circuit was submitted an AC analysis, dynamic optimization and sensitivity analysis.

Key words in English

frequency filter, feedback network, OTA, BOTA, dynamic optimization, sensitivity analysis, statistical analysis

Authors

HERENCSÁR, N., VRBA, K.

RIV year

2006

Released

22. 8. 2006

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2006

Number

32

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex

@article{BUT43359,
  author="Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba}",
  title="Metodika návrhu kmitočtových filtrů s jedním prvkem BOTA",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2006",
  volume="2006",
  number="32",
  pages="1--8",
  issn="1213-1539"
}