Publication detail

Využití přímé kmitočtové syntézy v radiotechnice

PROKEŠ, A. ČERMÁK, K.

Original Title

Využití přímé kmitočtové syntézy v radiotechnice

English Title

Direct synthesis utilization in radioelectronics

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Genererování harmonických signálů vysokých kmitočtů patří k základním operacím v radiotechnice. Vedle syntezátorů se smyčkou analogového fázového závěsu se v oblasti kmitočtů nízkých stovek MHz uplatňují obvody přímé kmitočtové syntézy, které kromě integrace všech částí syntezátoru umožňují jejich snadnou modifikaci pro amplitudovou, fázovou a kmitočtovou modulaci.

English abstract

High frequency sinevawe signals generation belongs among basic operations in radioelectronics. Besides PLL synthesizers, direct digital synhesis systems (DDS) are used in area of hundreds MHz. DDS enables except overall integration, their simply modification for amplitude, phase and frequency modulation.

Keywords

DDS, DDFS, D/A převodník, přímá kmitočtová syntéza, fázový akumulátor

Key words in English

DDS, DDFS, DAC, direct synthesis, phase acumulator

Authors

PROKEŠ, A.; ČERMÁK, K.

RIV year

2003

Released

28. 12. 2003

Location

FEKT VUT Brno

ISBN

1213-1539

Periodical

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Year of study

2003/48

Number

12

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex

@article{BUT41527,
  author="Aleš {Prokeš} and Karel {Čermák}",
  title="Využití přímé kmitočtové syntézy v radiotechnice",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2003",
  volume="2003/48",
  number="12",
  pages="1--10",
  issn="1213-1539"
}