Publication detail

Digitální hudební studio a signálové procesory 2

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z.

Original Title

Digitální hudební studio a signálové procesory 2

English Title

Digital Musical Studio and Digital Signal Processors 2

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek se zabývá digitálními pracovními stanicemi pro zpracování audio signálu, systémem plug-in modulů a softwarových syntezátorů.

English abstract

This paper deals with digital audio workstations, plug-in module system, and software synthesizers.

Key words in English

hard disk recording, digital audio workstation, audio signal processing, plug-in module

Authors

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z.

Released

1. 11. 2001

ISBN

0036-9942

Periodical

Sdělovací technika

Year of study

2001

Number

11

State

Czech Republic

Pages from

8

Pages to

11

Pages count

4

BibTex

@article{BUT39704,
  author="Jiří {Schimmel} and Zdeněk {Smékal}",
  title="Digitální hudební studio a signálové procesory 2",
  journal="Sdělovací technika",
  year="2001",
  volume="2001",
  number="11",
  pages="8--11",
  issn="0036-9942"
}