Publication detail

Digitální hudební studio a signálové procesory 1

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z.

Original Title

Digitální hudební studio a signálové procesory 1

English Title

Digital Musical Studio and Digital Signal Processors 1

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek se zabývá digitálním zpracováním audio signálu. Je v něm uveden přehled digitálních systémů zpracování zvuku.

English abstract

This paper deäls with audio signal digital processing. Overview of sound processing digital systems is shown.

Key words in English

HDR, digital signal processing, music technologies

Authors

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z.

Released

1. 10. 2001

ISBN

0036-9942

Periodical

Sdělovací technika

Year of study

2001

Number

10

State

Czech Republic

Pages from

7

Pages to

10

Pages count

3

BibTex

@article{BUT39703,
  author="Jiří {Schimmel} and Zdeněk {Smékal}",
  title="Digitální hudební studio a signálové procesory 1",
  journal="Sdělovací technika",
  year="2001",
  volume="2001",
  number="10",
  pages="7--10",
  issn="0036-9942"
}