Publication detail

Rozvoj využití techniky akustické emise při hodnocení cyklického poškození materiálů

MAZAL, P.

Original Title

Rozvoj využití techniky akustické emise při hodnocení cyklického poškození materiálů

English Title

Development in AE technique utilization for evaluation of cyclic damage of materials

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou charakterizovány základní oblasti, ve kterých byla aplikována metoda akustické emise v laboratoři akustické emise Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Zejména se jedná o oblast cyklického únavového a kontaktního zatěžování kovových i keramických materiálů, částečně jsou zmíněny i zkušenosti se zkoušením tlakových nádob a identifikací korozního napadení.

English abstract

In the paper there are characterised the basic areas of application of AE testing method in the laboratory of AE in the Institute of Design BUT Brno. P.e. cyclic fatigue and contact fatigue of metallic materials and ceramics.

Key words in English

akustická emise, nedestruktivní testování, únava materiálu,

Authors

MAZAL, P.

RIV year

2001

Released

18. 4. 2001

Publisher

Nedestruktivna defektoskopia spol. s r.o. Bratislava

Location

Bratislava

Pages from

10

Pages to

15

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT3629,
  author="Pavel {Mazal}",
  title="Rozvoj využití techniky akustické emise při hodnocení cyklického poškození materiálů",
  booktitle="Defektoskopia 2001",
  year="2001",
  pages="6",
  publisher="Nedestruktivna defektoskopia spol. s r.o. Bratislava",
  address="Bratislava"
}