Publication detail

Možnosti využití techniky AE k popisu poškození materiálů typu DISAL při zatěžování v tlaku

HORSKÝ, J., MAZAL, P., KOTOUL, M.

Original Title

Možnosti využití techniky AE k popisu poškození materiálů typu DISAL při zatěžování v tlaku

English Title

The possibilities of AE method application for description of DISAL type ceramics material damage in pressure loading

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek navazuje na výsledky prvních experimentálních prací, které byly zveřejněny na konferenci Defektoskopie 2000. Jsou porovnány a komentovány výsledky nových experimentů, provedených na materiálech DISAL 510 a DISAL 520. Zpracovaná měření potvrzují možnosti metody AE při sledování dějů, které jsou jinými metodami velmi obtížně identifikovatelné. Většina výsledků naznačuje výskyt významných strukturních změn v materiálu při odlehčovací fázi zatěžovacího cyklu. V příspěvku je prezentována hladinová a frekvenční analýza charakteristických záznamů z vybraných etap cyklického poškození sledovaných materiálů.

English abstract

The contribution ties up on results of first experiments that were published on conference Defektoskopie 2000. The results of new experiments applied on DISAL 510 and DISAL 520 materials are compared and commented. The processed measurements confirm the possibilities of using the AE method for observation of processes that are hardly identifiable by other methods. Most results imply the appearance of significant structural changes in the material in the discharge phase of loading cycle. In the contribution there is presented level and frequency analysis of characteristic records from chosen periods of cyclic damage of observed materials.

Key words in English

fatigue, ceramics, acoustic emission

Authors

HORSKÝ, J., MAZAL, P., KOTOUL, M.

RIV year

2004

Released

1. 11. 2001

Publisher

ČNDT

Location

Brno

ISBN

80-214-2002-2

Book

Defektoskopie 2002 - sborník příspěvků z 31. mezinárodní konference

Pages from

125

Pages to

132

Pages count

8

BibTex

@{BUT69943
}