Publication detail

Měření lineárního motoru při zatížení

KNOBLOCH, J.

Original Title

Měření lineárního motoru při zatížení

English Title

Linear motor measurement with load

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Lineární motory s omezenou dráhou pojezdu nelze zatežovat trvalým zatížením, tak jak se to delá u rotacních motoru na dynamometrech. V dnešní dobe neexistuje mnoho zarízení, které by plnily funkci dynamometru pro lineární motory. Clánek se týká pracovište na zatežování lineárních motoru, predevším ale overování možnosti merení na stejnosmerné strane menice.

English abstract

Linear motors with limited working span can not be loaded continuous load, as it does for rotary motors on a dynamometer. Nowadays there are not many devices to carry out the function of the dynamometer for linear motors. The article refers to the workplace for loading linear motors, but more particularly the possibility of verification measurements on DC side of inverter.

Keywords

lineární motor; zatěžování; měření; lineární dynamometr

Key words in English

linear motor; loading; measurement; linear dynamometer

Authors

KNOBLOCH, J.

RIV year

2009

Released

3. 11. 2009

Publisher

VUT Brno, FEKT, UVEE

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3974-0

Book

Sborník celostátní konference EPVE 09

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT29713,
  author="Jan {Knobloch}",
  title="Měření lineárního motoru při zatížení",
  booktitle="Sborník celostátní konference EPVE 09",
  year="2009",
  pages="1--4",
  publisher="VUT Brno, FEKT, UVEE",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3974-0"
}