Publication detail

Design audio systému

SLÁDEK, J. FAFÍLEK, J.

Original Title

Design audio systému

English Title

Design of audio system

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Shrnutí diplomové práce na téma design domácího audio systému.

English abstract

Digest of diploma project subject design of home audio system.

Keywords

design, audio, systém, přehrávač

Key words in English

design, audio, system, player

Authors

SLÁDEK, J.; FAFÍLEK, J.

RIV year

2007

Released

5. 6. 2007

Publisher

Ústav konstruování

Location

Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

ISBN

978-80-214-3406-6

Book

Sborník Konference diplomových prací 2007

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT28024,
  author="Josef {Sládek} and Jakub {Fafílek}",
  title="Design audio systému",
  booktitle="Sborník Konference diplomových prací 2007",
  year="2007",
  pages="1--4",
  publisher="Ústav konstruování",
  address="Ústav konstruování, FSI VUT v Brně",
  isbn="978-80-214-3406-6"
}