Publication detail

Informace o projektu MPO ČR "Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE..."

MAZAL, P. PAZDERA, L.

Original Title

Informace o projektu MPO ČR "Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE..."

English Title

Information about project MPO ČR "Research of new methods of measurement and evaluation of AE signal..."

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku je podána informace o současném stavu a výsledcích řešení projektu MPO. Popsán je vývoj nového vybavení a jeho využití pro experimentální práce v rámci VUT.

English abstract

The basic information about actual state of MPO project solution is described in this article.

Keywords

akustická emise, kontaktní únava, analýza signálu, ložisko

Key words in English

acoustic emission, contact fatigue, signal analysis, bearing

Authors

MAZAL, P.; PAZDERA, L.

RIV year

2007

Released

28. 11. 2007

Publisher

VUT FAST

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-549-5

Book

Workshop NDT 2007 - Non Destructive Testing in Engineering Practice

Edition number

1

Pages from

88

Pages to

91

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT27935,
  author="Pavel {Mazal} and Luboš {Pazdera}",
  title="Informace o projektu MPO ČR {"}Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálu AE...{"}",
  booktitle="Workshop NDT 2007 - Non Destructive Testing in Engineering Practice",
  year="2007",
  number="1",
  pages="88--91",
  publisher="VUT FAST",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-549-5"
}