Publication detail

Řízení mezistolicového chlazení na širokopásové trati

HORSKÝ, J. HAJDUK, D. RAUDENSKÝ, M.

Original Title

Řízení mezistolicového chlazení na širokopásové trati

English Title

Control of ISC on Hot Strip Mill

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Mezistolicové chlazení se na teplých širokopásovách tratích podílí zásadním způsobem na dosažení a udržení požadované doválcovací teploty. Umožňuje tak dosahovat lepších mech. vlastností pásu.

English abstract

Proper function of Inter Stand Cooling depends on several aspects

Key words in English

mathematical modelling, cooling

Authors

HORSKÝ, J.; HAJDUK, D.; RAUDENSKÝ, M.

RIV year

2006

Released

4. 10. 2006

Publisher

Společnost Ocelové pásy 2006

ISBN

80-239-7750-4

Book

Ocelové pásy 2006

Pages from

95

Pages to

102

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT24596,
  author="Jaroslav {Horský} and Daniel {Hajduk} and Miroslav {Raudenský}",
  title="Řízení mezistolicového chlazení na širokopásové trati",
  booktitle="Ocelové pásy 2006",
  year="2006",
  pages="95--102",
  publisher="Společnost Ocelové pásy 2006",
  isbn="80-239-7750-4"
}