Publication detail

Aplikace metody AE při zkouškách mechanických vlastností

ČERNÝ, M. ZYKOVÁ, L. MAZAL, P.

Original Title

Aplikace metody AE při zkouškách mechanických vlastností

English Title

Application of AE method during test of mechanical properties

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou popsány výsledky experimentů při aplikaci metody akustické emise v oblasti mechanických zkoušek materiálů a konstrukcí.

English abstract

Experiencies with acoustic emission method application in the area of mechanical testing are described in the paper.

Key words in English

acoustic emission, fatigue

Authors

ČERNÝ, M.; ZYKOVÁ, L.; MAZAL, P.

Released

7. 9. 2004

Publisher

VUT v Brně

Location

Blansko

ISBN

80-214-2702-7

Book

45.mezinárodní konference KČMS

Edition

1

Edition number

1

Pages from

366

Pages to

371

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT24125,
  author="Michal {Černý} and Lucie {Zyková} and Pavel {Mazal}",
  title="Aplikace metody AE při zkouškách mechanických vlastností",
  booktitle="45.mezinárodní konference KČMS",
  year="2004",
  series="1",
  number="1",
  pages="366--371",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Blansko",
  isbn="80-214-2702-7"
}