Publication detail

Vlastnosti optických pásem 850 nm a 1550 nm z pohledu jejich využití pro bezkabelové optické spoje

PROKEŠ, A.

Original Title

Vlastnosti optických pásem 850 nm a 1550 nm z pohledu jejich využití pro bezkabelové optické spoje

English Title

Properties of Optical Wavelengths 850 nm and 1550 nm From View of Their Use For Wireless Optical Links

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Publikace pojednává o parametrech bezkabelových optických spojů, které jsou nejvíce závislé na vlnové délce světla. Je porovnáván útlum atmosféry nat 850 nm a 1550 nm způsobený rozptylem na částicích a porovnáním citlivosti optického přijímače v závislosti na bitové rychlosti pro obě vlnové délky. Uvedené výpočty jsou provedeny pro zapojení lavinové a PIN fotodiody s vysokoimpedančním zesilovačem s tranzistorem MOSFET a s transimpedančním zesilovačem s bipolárním tranzistorem. Předpokládá se že pro vlnovou délku 850 nm jsou použity křemíkové fotodiody a pro 1550 nm fotodiody InGaAs.

English abstract

In the paper, the parameters of an optical wireless communication link which are most dependent on the optical wavelength are discussed. The paper deals with the comparison of the atmospheric attenuation at 850 nm and 1550 nm caused by scattering by the particles present in the atmosphere and with comparison of the optical receiver sensitivity in dependence on a bit rate for both wavelength. Presented calculations are demonstrated on the connection of avalanche and PIN photodiodes with a high-impedance amplifier using a MOSFET and with a transimpedance amplifier using a bipolar junction transistor. It is assumed that the silicon photodiodes work at a wavelength of 850 nm and the InGaAs photodiodes at 1550 nm.

Keywords

atmosférický útlum, lavinová fotodioda, PIN fotodioda, meteorologická viditelnost, citlivost optického přijímače

Key words in English

Atmospheric attenuation, avalanche photodiode, PIN photodiode, meteorological visibility, optical receiver sensitivity

Authors

PROKEŠ, A.

RIV year

2007

Released

3. 10. 2007

Publisher

Akadémia ozbrojených sil generála M.R.Štefánika

Location

Liptovský Mikuláš

ISBN

978-80-8040-325-6

Book

Sborník konference Komunikačné a informačné technológie (KIT 2007)

Pages from

6

Pages to

9

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT23594,
  author="Aleš {Prokeš}",
  title="Vlastnosti optických pásem 850 nm a 1550 nm z pohledu jejich využití pro bezkabelové optické spoje",
  booktitle="Sborník konference Komunikačné a informačné technológie (KIT 2007)",
  year="2007",
  pages="6--9",
  publisher="Akadémia ozbrojených sil generála M.R.Štefánika",
  address="Liptovský Mikuláš",
  isbn="978-80-8040-325-6"
}