Publication detail

Termovizní snímání solárních kolektorů

HIRŠ, J. HOŘÍNKOVÁ, L.

Original Title

Termovizní snímání solárních kolektorů

English Title

Thermographic control of solar colectors

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Kontrola provozu, chybových stavů, energetických úniků a dalších závad, které vedou ke snižování účinnosti využití solární energie oproti projektovaným stavům, může být prováděna pomocí termografické nekontaktní diagnostiky.

English abstract

Solar colectors controling of operation, defect states, energy losses and next faults, witch result in decrease of efficiency of solar energy using compare to design values, can be realized by thermographic not contact diagnostis method.

Keywords

solární kolektor, termografie

Key words in English

solar colector, thermographic

Authors

HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L.

RIV year

2007

Released

14. 5. 2007

Publisher

Společnost pro techniku prostředí

Location

Praha

ISBN

978-80-02-01926-8

Book

Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek

Edition number

1

Pages from

149

Pages to

152

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT22792,
  author="Jiří {Hirš} and Lucie {Vendlová}",
  title="Termovizní snímání solárních kolektorů",
  booktitle="Konference Vytápění Třeboň 2007 - sborník přednášek",
  year="2007",
  number="1",
  pages="149--152",
  publisher="Společnost pro techniku prostředí",
  address="Praha",
  isbn="978-80-02-01926-8"
}