Publication detail

Únavové chování tvářené Al slitiny EN-AW-6082/T6

LIŠKUTÍN, P. MAZAL, P.

Original Title

Únavové chování tvářené Al slitiny EN-AW-6082/T6

English Title

Fatigue behaviour of wrought Al alloy EN-AW-6082/T2

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Jsou představeny výsledky úvodní části experimentů, zaměřených na únavové charakteristiky Al slitiny pro automobilový průmysl. jsou shrnuty mechanické vlastnosti a metalografická a fraktografická pozorování, potřebná pro posouzení vlivu anizotropie struktury na únavové vlastnosti.

English abstract

Results of the first part of experiments, concerned on fatigue properties of Al alloy for automotive industry are presented. There are summarised mechanical properties, fractographic and metallographic observations, which are necessary for influence of structure anisotropy evaluation.

Key words in English

fatigue, aluminium alloys, microstructure

Authors

LIŠKUTÍN, P.; MAZAL, P.

RIV year

2006

Released

21. 3. 2006

Publisher

ÚFM AV ČR

Location

Brno

ISBN

80-239-6751-7

Book

ano

Edition number

1

Pages from

29

Pages to

34

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT21195,
  author="Petr {Liškutín} and Pavel {Mazal}",
  title="Únavové chování tvářené Al slitiny EN-AW-6082/T6",
  booktitle="ano",
  year="2006",
  number="1",
  pages="29--34",
  publisher="ÚFM AV ČR",
  address="Brno",
  isbn="80-239-6751-7"
}