Publication detail

Příspěvek k identifikaci kontaktní únavy metodou akustické emise

MAZAL, P. ZYKOVÁ, L.

Original Title

Příspěvek k identifikaci kontaktní únavy metodou akustické emise

English Title

Contribution to identification of contact fatigue with acoustic emission method

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou popsány první výsledky získané při sledování kontaktního poškozování materiálů s pomocí metody akustické emise. Cílem bylo zjistit parametry signálu, použitelné pro konstrukci zjednodušených analyzátorů AE.

English abstract

The first experimental results, which were received by monitoring of contact fatigue with acoustic emisssion method, are discussed in the paper. The main aim of this research is to discover suitable parameters of AE signal, which could be used at construction of simplified analysers.

Keywords

contact fatigue, acoustic emission

Key words in English

contact fatigue, acoustic emission

Authors

MAZAL, P.; ZYKOVÁ, L.

RIV year

2005

Released

8. 11. 2005

Publisher

CNDT

Location

Brno

ISBN

80-214-3053-2

Book

Defektoskopie 2005

Edition number

1

Pages from

151

Pages to

156

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT21140,
  author="Pavel {Mazal} and Lucie {Zyková}",
  title="Příspěvek k identifikaci kontaktní únavy metodou akustické emise",
  booktitle="Defektoskopie 2005",
  year="2005",
  number="1",
  pages="151--156",
  publisher="CNDT",
  address="Brno",
  isbn="80-214-3053-2"
}