Publication detail

Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy

MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Original Title

Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy

English Title

New workpiece manipulator for productive CNC lathes

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Řešení projektu v roce 2023 probíhalo v měsících leden až září a bylo zahrnuto do etapy 4 Příprava a testování prototypu (viz věcná náplň projektu), která byla rozdělena do čtyř dílčích etap. Zodpovědnost za celek má řešitelské pracoviště CNC invest a za dílčí úkoly příslušná pracoviště. VUT v Brně se podílelo na plnění etap všech dílčích etap

English abstract

The solution of the project in 2023 took place in the months of January to September and was included in stage 4 Preparation and testing of the prototype (see the content of the project), which was divided into four sub-stages. Responsibility for the whole lies with the solution-solving workplace of CNC invest, and for partial tasks, the respective workplaces. The BUT in Brno participated in the fulfillment of the stages of all sub-stages

Keywords

manipulátor, soustruh

Key words in English

manipulator, lathe

Authors

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.

Released

1. 10. 2023

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex

@misc{BUT186757,
  author="Pavel {Mazal} and František {Vlašic}",
  title="Nový manipulátor s obrobky pro produktivní CNC soustruhy",
  year="2023",
  pages="1--6",
  note="summary research report - contract. research"
}