Publication detail

Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod

MAZAL, P. PAPAJ, L. VLAŠIC, F.

Original Title

Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod

English Title

Modernization of R-mat test equipment using a combination of diagnostic methods

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku jsou představeny výsledky práce, která byla zaměřena na realizaci rekonstrukce zkušebních zařízení R-mat, která jsou používána pro zkoušky kontaktní únavy materiálu. Rekonstrukce byla zaměřena především na modernizaci řídicí elektroniky, která v současnosti dovoluje využívání moderních snímačů a zajišťuje automatické měření, které není závislé na zkušenostech obsluhy, což bylo největším nedostatkem původního řešení. Průběhy všech měřených signálu jsou ukládány a archivovány pro zpětné vyhodnocování zkoušek. Standardní diagnostickou metodou u tohoto typu zkoušek je snímání a vyhodnocování úrovně vibrací. V rámci rekonstrukce však bylo vyhodnocování doplněno o snímání signálu akustické emise a měření teploty v kritických uzlech. Akustická emise umožňuje zpřesnění identifikace počátku vzniku povrchového poškození zkušebního vzorku, případně kondici opěrných ložisek. Termodiagnostika je zatím využívána pro kontrolu stavu opěrných ložisek.

English abstract

The paper presents the results obtained during the work, which was focused on the reconstructionof R-mat test equipments, which are used for contact fatigue tests of the material. The reconstruction was focused mainly on the modernization of control electronics, which currently allows the use of modern sensors and provides automatic measurement, which does not depend on the experience of the operator, which was the biggest shortcoming of the original solution. The waveforms of all measured signals are stored and archived for retrospective evaluation of tests. The standard diagnostic method for this type of test is to detect and evaluate the level of vibration. However, as part of the reconstruction, the evaluation was supplemented by sensing the acoustic emission signal and measuring the temperature at critical nodes. Acoustic emission makes it possible to specify the identification of the beginning of the surface damage of the test specimen, or the condition of the support bearings. Thermodiagnostics is currently used to check the condition of the support bearings.

Keywords

kontaktní únava; pitting; vibrodiagnostika; akustická emise; termodiagnostika

Key words in English

pitting; vibrodiagnostics; acoustic emission; thermodiagnostics

Authors

MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F.

Released

6. 10. 2021

Publisher

Česká společnost pro NDT a VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5988-5

Book

Defektoskopie 2021

Edition

sborníky

Edition number

1

Pages from

43

Pages to

52

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT176886,
  author="Pavel {Mazal} and Lukáš {Papaj} and František {Vlašic}",
  title="Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod",
  booktitle="Defektoskopie 2021",
  year="2021",
  series="sborníky",
  number="1",
  pages="43--52",
  publisher="Česká společnost pro NDT a VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5988-5"
}