Publication detail

Aplikace metody akustické emise pro identifikaci úniků z pneumatických systémů dopravních prostředků

MAZAL, P. a kol.

Original Title

Aplikace metody akustické emise pro identifikaci úniků z pneumatických systémů dopravních prostředků

English Title

Application of the acoustic emission method for identification of leaks from pneumatic vehicle systems

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Pneumatické systémy se používají v mnoha průmyslových aplikacích, jakými jsou různé úchopové mechanismy, roboty, průmyslové procesy, zařízení pro zpracování potravin atd.. Pneumatické válce tvoří základní prvky podnikové automatizace díky výhodám pneumatických válců, které zahrnují nízkou cenu, snadnou údržbu a velkou sílu [1]. Velmi významnou aplikační oblastí jsou dopravní prostředky, ve kterých je řada systémů závislých na pneumatických rozvodech. Význam roste také s rozšiřující se plynofikací jejich pohonů. Ve všech pneumatických systémech existují úniky media, které je nutné periodicky detekovat a udržovat v přijatelných mezích. V rámci úkolů závěrečného roku řešení projektu TH03010422 „Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů“ byly na pracovišti Ústavu konstruování realizovány další soubory experimentů, jejichž cílem bylo doplnit současné znalosti o možnosti využití akustické emise a poskytnutí dalších podkladů pro úspěšné dokončení návrhu ultrazvukového detektoru úniků, který bude používán především v rámci výroby a údržby silničních dopravních prostředků (především pro hromadnou dopravu osob). Součástí této zprávy je přehled vybraných nových výsledků řešení projektu zaměřeného na praktické využití metody akustické emise (AE) k identifikaci úniků z pneumatických systémů.

English abstract

Pneumatické systémy se používají v mnoha průmyslových aplikacích, jakými jsou různé úchopové mechanismy, roboty, průmyslové procesy, zařízení pro zpracování potravin atd.. Pneumatické válce tvoří základní prvky podnikové automatizace díky výhodám pneumatických válců, které zahrnují nízkou cenu, snadnou údržbu a velkou sílu [1]. Velmi významnou aplikační oblastí jsou dopravní prostředky, ve kterých je řada systémů závislých na pneumatických rozvodech. Význam roste také s rozšiřující se plynofikací jejich pohonů. Ve všech pneumatických systémech existují úniky media, které je nutné periodicky detekovat a udržovat v přijatelných mezích. V rámci úkolů závěrečného roku řešení projektu TH03010422 „Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů“ byly na pracovišti Ústavu konstruování realizovány další soubory experimentů, jejichž cílem bylo doplnit současné znalosti o možnosti využití akustické emise a poskytnutí dalších podkladů pro úspěšné dokončení návrhu ultrazvukového detektoru úniků, který bude používán především v rámci výroby a údržby silničních dopravních prostředků (především pro hromadnou dopravu osob). Součástí této zprávy je přehled vybraných nových výsledků řešení projektu zaměřeného na praktické využití metody akustické emise (AE) k identifikaci úniků z pneumatických systémů.

Keywords

únik, akustická emise, šíření ultrazvuku

Key words in English

leak, acoustic emission, ultrasound propagation

Authors

MAZAL, P. a kol.

Released

22. 1. 2021

Pages from

1

Pages to

13

Pages count

13

BibTex

@techreport{BUT169753,
  author="Pavel {Mazal}",
  title="Aplikace metody akustické emise pro identifikaci úniků z pneumatických systémů dopravních prostředků",
  year="2021",
  pages="1--13"
}