Publication detail

Výrobní technologie a typické vady výrobků

MAZAL, P. NEUGEBAUER, J. KOPEC, B.

Original Title

Výrobní technologie a typické vady výrobků

English Title

Production technology and typical product defects

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Publikace obsahuje popis výrobních technologií a přehled vad výrobků, jejichž znalost je potřebná při optimální volbě postupů nedestruktivního testování konstrukcí a materiálů. Příručka je určena posluchačům kurzů NDT všech úrovní a dalším zájemcům o obor.

English abstract

The publication contains a description of production technologies and an overview of product defects, the knowledge of which is necessary for the optimal choice of non-destructive testing procedures for structures and materials. The handbook is intended for students of NDT courses of all levels and others interested in the field.

Keywords

výrobní technologie; výrobní vady; druhy zkoušek; nedestruktivní zkoušení; NDT vzdělávání; technická normalizace.

Key words in English

production technology; production defects; types of tests; non-destructive testing; NDT education; technical standardization.

Authors

MAZAL, P.; NEUGEBAUER, J.; KOPEC, B.

Released

4. 6. 2020

Publisher

VUT v Brně - VUTIUM

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5878-9

Book

Výrobní technologie a typické vady výrobků

Edition

NDT příručky

Edition number

1

Pages count

226

BibTex

@book{BUT164172,
  author="Bernard {Kopec} and Josef {Neugebauer} and Pavel {Mazal}",
  title="Výrobní technologie a typické vady výrobků",
  year="2020",
  publisher="VUT v Brně - VUTIUM",
  address="Brno",
  series="NDT příručky",
  edition="1",
  pages="226",
  isbn="978-80-214-5878-9"
}