Publication detail

MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES

FIALA, J. MAZAL, P. SKŘIVÁNKOVÁ, V. MAHMOUD, H.

Original Title

MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES

English Title

MAGICAL HEPTAGON OF FATIGUE OR FATIGUE AS A BIMODAL PROCESS

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Během (a v důsledku) cyklického mechanického namáhání dochází v mikrostruktuře zatěžovaného tělesa k určitým změnám. Tyto procesy ovlivňují odezvu materiálu na různé vnější podněty natolik, že to v některých případech lze využít k odhadu jeho zbytkové únavové životnosti. V této souvislosti porovnáváme měření difrakce rentgenového záření, elektrochemického potenciálu, tepelné odezvy, mechanických vlastností, koercitivní síly, akustické emise a útlumu ultrazvuku.

English abstract

Specific changes develop in the microstructure of a body in the course of (and due to) its cyclic mechanical loading. These processes affect the material´s response to various external effects to such a large extent that this may be in some cases used for estimation of its residual service life. In this context we compare the measurement of x-ray diffraction, electrode potential, thermal response, mechanical properties, coercive force, acoustic emission and ultrasound attenuation.

Keywords

únava; difrakce rentgenového záření; elektrochemický potenciál; tepelná odezva; mechanické vlastnosti; koercitivní síla; akustická emise; útlum ultrazvuku

Key words in English

fatigue; x-ray diffraction; electrode potential; thermal response; mechanical properties; coercive force; acoustic emission; ultrasound attenuation

Authors

FIALA, J.; MAZAL, P.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.; MAHMOUD, H.

Released

11. 11. 2019

Publisher

VUTIUM, ČNDT

Location

Brno

Pages from

21

Pages to

32

Pages count

12

BibTex

@inproceedings{BUT163435,
  author="Jaroslav {Fiala} and Pavel {Mazal} and Vendula {Skřivánková} and Houssam {Mahmoud}",
  title="MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES
",
  year="2019",
  pages="21--32",
  publisher="VUTIUM, ČNDT",
  address="Brno"
}