Publication detail

Databáze signálů AE vyvolaných erozně-korozními procesy a creepem

NOHÁL, L. MAZAL, P.

Original Title

Databáze signálů AE vyvolaných erozně-korozními procesy a creepem

English Title

Database of AE signals induced by erosion-corrosion processes and creep

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

V průběhu roku 2019 byly testovány další zkušební tyče (S-03, S-04, O-09, O-10, D-18), které byly podrobovány creepovému poškozování. Stupeň degradace materiálu vzorku byl hodnocen metodou akustické emise (AE) pomocí lokalizace zdrojů emisních událostí a extrahovaných parametrů AE. V této zprávě byl kladen hlavní důraz na analýzu signálu v časové a frekvenční oblasti.

English abstract

During the year 2019 other test specimens (S-03, S-04, O-09, O-10, D-18) were tested and were subjected to creep damage. The degree of degradation of the specimen material was evaluated by acoustic emission (AE) method by emission source location and extracted AE parameters. In this report, the main emphasis was on signal analysis in time and frequency domain.

Keywords

creepové poškozování, akustická emise, analýza signálu

Key words in English

creep damage, acoustic emission, signal analysis

Authors

NOHÁL, L.; MAZAL, P.

Released

1. 1. 2020

Pages from

1

Pages to

15

Pages count

15

BibTex

@techreport{BUT162694,
  author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
  title="Databáze signálů AE vyvolaných erozně-korozními procesy a creepem",
  year="2020",
  pages="1--15"
}