Publication detail

PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ

VLAŠIC, F. MAHMOUD, H. MAZAL, P.

Original Title

PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ

English Title

OPERATING AND LABORATORY TESTS OF PNEUMATIC DRIVES

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Prezentovaný příspěvek se zabývá analýzou signálu akustické emise a jeho změn v důsledku dlouhotrvajících zkoušek pneumatických válců v zatíženém a nezatíženém stavu. Testované válce byly cyklovány v předem stanovených intervalech, po kterých následovalo měření signálu akustické emise se záznamem standardních parametrů a kontinuálního signálu. Výsledky potvrzují změny ve vývoji signálu, který reflektuje chování válce v provozních podmínkách, zejména změny související s tzv. záběhovou fází a postupným provozním opotřebováním. Součástí výsledků je také praktické měření úniků v provozní hale na pracovišti Poličských strojíren využitím nově vyvinutého detektoru úniků.

English abstract

Presented paper deals with analysis of acoustic emission signal and its changes as a result of long-term tests of pneumatic cylinders in loaded and unloaded condition. The test cylinders were cycled at predetermined intervals, followed by measurement of acoustic emission signal with recording of standard AE parameters and a continuous signal. The results confirm changes in the development of a signal that reflects behavior of the cylinder under operating conditions, especially changes related to the so-called running-in phase and gradual operational wear. The results also include practical leak measurement in the operating hall at the Poličské strojírny workplace using a newly developed leak detector.

Keywords

pneumatický válec, únik, akustická emise, detektor úniků

Key words in English

pneumatic cylinder, leak, acoustic emission, leak detector

Authors

VLAŠIC, F.; MAHMOUD, H.; MAZAL, P.

Released

5. 11. 2019

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5799-7

Book

Defektoskopie 2019

Edition number

první

Pages from

9

Pages to

19

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT160713,
  author="František {Vlašic} and Houssam {Mahmoud} and Pavel {Mazal}",
  title="PROVOZNÍ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY PNEUMATICKÝCH POHONŮ",
  booktitle="Defektoskopie 2019",
  year="2019",
  number="první",
  pages="9--19",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5799-7"
}